Zawiadomienie o Regatach 2020

XIII Otwarte Regaty
Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim 2020

 

1. Organizator
1.1 Organizatorem regat jest firma ONE4ALL Zdzisław Gajos z siedzibą w Smolnicy 44-153, ul. Konwalii 50.

2. Miejsce i termin regat
2.1 Regaty rozegrane zostaną w Chorwacji. Wyjście i wejście Marina Pirovac.
2.2 Regaty rozegrane zostaną w dniach: 29.08 – 05.09.2020

3. Ranga regat
3.1 Stopień gradacji regat dla poszczególnych klas zostanie podany po zarejestrowaniu regat w Chorwackim Związku Żeglarskim i podany przed rozpoczęciem regat.

4. Przepisy
4.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2017-2020, ORC Club Rating System oraz Regulaminem Regat.
4.2 Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników na odprawie skiperów.

5. Punktacja
5.1 Kolejność jachtów w wyścigu określana będzie na podstawie formuły ORC Club Rating System.
5.2 Stosowany będzie system małych punktów.
5.3 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
5.4 Poszczególne klasy będą klasyfikowane indywidualnie.
5.5 Po rozegraniu 4 i więcej wyścigów zostanie odrzucony najgorszy rezultat.
5.6 Po rozegraniu 8 i więcej wyścigów zostaną odrzucone dwa najgorsze rezultaty.
5.7 Przewiduje się rozegranie 12 wyścigów.

6. Jachty startujące
6.1 Regaty zostaną rozegrane na udostępnionych przez organizatora jachtach:
6.1.1 Elan E4
6.1.2 Bavaria 40 S
6.1.3 Bavaria 42 Match
6.1.4 Salona 38
6.1.5 Elan 45 Impression
6.1.6 Elan 45.1 Impression
6.1.7 lub innych

7. Klasy startujące
7.1 Klasa A: Professional ORC – jachty Elan E4 z użyciem genakerów.
7.2 Klasa B: Amateur ORC – długość <= 42 stóp.
7.3 Klasa C: Amateur ORC – długość > 42 stóp.

8. Nagrody
8.1 Trzy najlepsze załogi w poszczególnych klasach otrzymają nagrody rzeczowe zgodnie z
Regulaminem Regat.

9. Warunki uczestnictwa skiperów
9.1 Sternikiem w klasach amatorskich B i C może być żeglarz który w ciągu ostatnich 10-ciu lat nie był sklasyfikowany w TOP 200 jakiegokolwiek rankingu World Sailing i/lub nie był medalistą Mistrzostw Polski w regatach umieszczonych w kalendarzu PZŻ.
9.2 Sternik jachtu zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień żeglarskich oraz licencji co najmniej SRC.
9.3 Każdy skiper będzie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Regat oraz złoży stosowne oświadczenia.

10. Warunki uczestnictwa członków załogi
10.1 Członkiem załogi w klasach amatorskich B i C może być żeglarz który w ciągu ostatnich 10-ciu lat nie był członkiem załogi sklasyfikowanej w TOP 200 jakiegokolwiek rankingu World Sailing i/lub nie był medalistą Mistrzostw Polski w regatach umieszczonych w kalendarzu PZŻ.
10.2 Każdy członek załogi będzie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Regat oraz złoży stosowne oświadczenia.

11. Działania reklamowe
11.1 Jachty startujące będą nosić reklamy partnerów regat zgodne z podanym wzorcem.
11.2 Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatora i partnerów regat swego wizerunku, imienia i nazwiska oraz głosu w środkach masowego przekazu, a także w materiałach dotyczących regat w celu ich reklamy i promocji.

12. Program regat
12.1 Przewiduje się następujący Program Regat:
29.08.2020 (sobota) Marina Pirovac: przejęcie jachtów, 20:00 – otwarcie regat
30.08.2020 (niedziela) Pirovac – Zut, dzień treningowy
31.08.2020 (poniedziałek) Etap I: Zut – Zut
01.09.2020 (wtorek) Etap II: Zut – Sali
02.09.2020 (środa) Etap III: Sali – Sali
03.09.2019 (czwartek) Etap IV: Sali – Zadar, 20:00 – zakończenie regat (Arsenal)
04.09.2019 (piątek) Zadar – Pirovac, powrót do bazy
05.09.2019 (sobota) Marina Pirovac: zdanie jachtów
12.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu i trasy regat w przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczności.
12.3 Wszelkie zmiany będą opublikowane i dostępne na stronie: https://regattabusinesspoland.pl

13. Informacje dodatkowe
Zdzisław Gajos biuro@regattabusinesspoland.pl tel. +48 608 085 615
Publikacja: 2019-12-16