Playlista z przepisami

Pytania z przpisami

Żeglarskie Przepisy Regatowe
[0 wstęp]

Przepis 10
[na przeciwnych halsach]

Przepis 11
[na tym samym halsie w kryciu]

Przepis 12
[na tym samym halsie, gdy nie ma krycia]

Przepis 13
[podczas wykonywania zwrotu na wiatr]

Przepis 14
[unikanie kontaktu]

Przepis 15
[...]

Przepis 16
[zmienianie kursu]

Przepis 17
[na tym samym halsie, kurs właściwy]

Przepis 18
[miejsce przy znaku]

Przepis 19
[miejsce do ominięcia przeszkody]

Przepis 20
[miejsce do ominięcia przeszkody]