Dokumenty

Lista dokumentów do pobrania

Pobierz dokumenty

Crew list i ubezpieczenie
WORD/EXCEL
25.07.2021

Zawiadomienie o regatach
PDF
29.05.2021

Regulamin Regat
PDF
29.01.2021

Formularz zgłoszenia 2021
PDF
11.12.2020

Lista startowa
PDF
20.07.2021

Cennik regat
PDF
29.01.2021

Harmonogram opłat
PDF
11.03.2021

Oświadczenie Uczestnika
PDF
15.01.2021